BIỂU MẪU HỒ SƠ XIN CẤP VISA, THỊ THỰC, THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Ngày đăng: 06/05/2019 bởi admin8x

Biểu mẫu form liên quan đến thị thực visa, thẻ trạm trú, thẻ thường trú cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam hoặc đang tạm trú lưu trú tại Việt Nam được  ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 

1. Mẫu NA1 – Tờ khai đề nghị cấp thị thực visa Việt Nam (Sử dụng cho người nước ngoài khai nhận visa tại Đại sứ quán và tại cửa khẩu)

2. Mẫu NA2 – Công văn mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Sử dụng cho công ty, tổ chức tại Việt Nam mời bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh)

3. Mẫu NA3 – Đơn bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (Sử dụng cho công dân Việt Nam mời bảo lãnh người thân nhập cảnh Việt Nam)

4. Mẫu NA4 – Phiếu yêu cầu điện báo

5. Mẫu NA5- Tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú (Sử dụng cho cá nhân, công ty, tổ chức cấp mới hoặc gia hạn visa thị thực cho người nướ ngoài đang ở Việt Nam)

6. Mẫu NA6 – Công văn đề nghị cấp thẻ tạm trú. (Sử dụng cho Công ty, tổ chức xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài)

7. Mẫu NA7 – Đơn bảo lãnh cấp thẻ tạm trú (Sử dụng cho cá nhân bảo lãnh người thân xin cấp thẻ tạm trú Việt Nam)

8. Mẫu NA8 – Tờ khai thông tin người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (Người nước ngoài khai)

9. Mẫu NA9 Tờ khai đề nghị cấp, cấp lại giấy miễn thị thực cho người nước ngoài

10. Mẫu NA 10 – Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực

11. Mẫu NA11 – Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam 

12. Mẫu NA12 – Đơn xin thường trú Việt Nam của người nước ngoài tại Việt Nam

13. Mẫu NA13 – Tờ khai cấp đổi, cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

14. Mẫu NA14 – Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới 

15. Mẫu NA15 – Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới 

16. Mẫu NA16 – Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức

17. Mẫu NA17 – Phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài 

18. Mẫu NA18 – Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú tại Việt Nam