LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN VISA CỦA BẠN KHI ĐẾN VIỆT NAM

Ngày đăng: 06/05/2019 bởi admin8x

1. Tại Biên giới quốc tế:

Vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết tại đây
2. Tại biên giới đất liền:
Đối với Biên giới đất đai, bạn phải trình cho nhân viên thư chấp thuận ban đầu của bạn, không thể là một bản quét hoặc một hình ảnh của bức thư chấp thuận. Hoặc bạn phải có bức thư trước khi vào Việt Nam hoặc bạn phải có một Visa trước khi vào Việt Nam
3. Tại Đại sứ quán Việt Nam:
Để có được Visa tại Đại sứ quán Việt Nam, trước tiên bạn phải nộp đơn xin cấp visa. Sau khi bạn đã nhận được bức ảnh hoặc quét bức thư, mang nó đến đại sứ quán. Bộ phận nhập cư cũng fax một bản sao của bức thư tới Đại sứ quán được chỉ định. Xuất trình thư cho đại sứ quán sau đó trả lệ phí dán tem, đại sứ quán sẽ đóng dấu Visa vào hộ chiếu của bạn.
4. Tại Cảng biển quốc tế / Biên giới bờ sông:
Giống như biên giới đất liền. Bạn phải mang theo thư chấp thuận ban đầu hoặc đã có được tại thư chấp thuận tại đại sứ quán đầu tiên.
5. Đến đường sắt quốc tế bằng đường sắt quốc tế:
Bạn phải có thị thực đã sẵn sàng trước khi đến Việt Nam. Bạn không thể nhận được Visa khi đến bằng bất kỳ phương tiện nào.